Vakmanschap
centraal Punt.

Dienstverlening en expertise.

  • • Advies tijdens ontwerpfase en (meerjaren)onderhoudsplanning

  • • Binnenstedelijke bestrating

    - Sfeerbepalende bestrating, beleving van sfeer is een persoonlijk gevoel en voor ieder mens verschillend. Maar één ding is een vaststaand feit, onze omgeving is van invloed op ons welbevinden. Inrichting van ruimten dient naast functionele steeds vaker vanuit het emotionele aspect benaderd te worden. Formaat, kleur en textuur speelt binnen bestrating een belangrijke rol en het werken met hoogtes en het verwerken van kunstobjecten staat steeds meer centraal.

    - Verkeersbegeleidende bestrating. In Nederland staat mobiliteit centraal en het neemt jaar over jaar toe. verkeersveiligheid is een belangrijke publieke taak. Bestrating is en wordt onlosmakelijk met dit thema verbonden. Om verkeer te begeleiden, te weren of snelheid te laten verminderen.

  • • Aanleg van tijdelijke bestrating

  • • Onderhoudswerkzaamheden en reparaties


MP bestratingen