Vakmanschap
centraal Punt.

Alles veranderd, behalve de behoefte aan een vakman.

De gebakken klinkers met de klinkhamer verwerken, dat is voor Marcel Van den Akker nog steeds het mooiste werk. Marcel, eigenaar van MP bestratingen, leerde het vak van zijn vader en oom. Niet alleen het vak maar ook de mentaliteit, hard en netjes werken, werden voor hem dé waarden en pijlers in al zijn opdrachten en binnen MP bestratingen.

Marcel ziet het vakmanschap verdwijnen. Tijden veranderen en niet allemaal te gunste van ons vak. Ontwikkelingen in de maatschappij en in de bouw zorgen voor steeds meer afstand tussen verantwoording en eindresultaat. Vakmanschap wordt steeds vaker over meerdere disciplines uitgesmeerd met als gevolg een beperkte overall verantwoordelijkheid, onnodige foutkosten en te veel misverstanden in de planning.

Haaks hierop zien we de roep en vraag naar vakmanschap stijgen. Steeds meer mensen, bedrijven en organisaties willen zich onderscheiden in hun omgeving en dit onderscheiden gaat vaak gepaard met design en ontwerp waarbinnen vakmanschap een harde eis is.

MP-bestrating weten zich te onderscheiden op vakmanschap en mentaliteit en is daarmee de partij die aansluiting vindt op een groeiende vraag bij klanten, zowel zakelijk als particulier.

MP bestratingen